GXK File

? Cách mở file .GXK? Những phần mềm mở file .GXK và sửa file lỗi. Convert Binary GXK file sang định dạng khác.

.GXK File Extension

   
File name GXK File
File Type Galaxkey Secured File
Nhà phát triển Galaxkey
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .GXK là file gì?

GXK là Encoded Files - Galaxkey Secured File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Galaxkey.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi Galaxkey, một chương trình sử dụng để lưu trữ một cách an toàn và chuyển các tập tin; kết hợp mã hóa cũng như bảo vệ mật khẩu; đòi hỏi một bản sắc Galaxkey đăng ký cũng như các phần mềm Galaxkey để trích xuất tập tin từ kho lưu trữ.

What is a GXK file?

Encrypted archive created by Galaxkey, a program used for securely storing and transferring files; incorporates encryption as well as password protection; requires a registered Galaxkey identity as well as the Galaxkey software to extract files from the archive.

Cách mở .GXK file

Để mở file .GXK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GXK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GXK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook with Galaxkey Addin
  • Galaxkey
  • Galaxkey

Chuyển đổi file .GXK

File .GXK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *