GXL File

? Cách mở file .GXL? Những phần mềm mở file .GXL và sửa file lỗi. Convert XML GXL file sang định dạng khác.

.GXL File Extension

   
File name GXL File
File Type Graph Exchange Language File
Nhà phát triển R. C. Holt
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GXL là file gì?

GXL là Data Files - Graph Exchange Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi R. C. Holt.

Graph tập tin dữ liệu được tạo ra trong định dạng GXL (Graph Trao đổi ngôn ngữ), một dạng được sử dụng để chuyển các đồ thị giữa các ứng dụng phần mềm; lưu trữ các nút và các cạnh và các thuộc tính tạo nên đồ thị; sử dụng một định dạng XML cho phép khả năng tương tác giữa các chương trình.

What is a GXL file?

Graph data file created in the GXL (Graph Exchange Language) format, a format used for transferring graphs between software applications; stores the nodes and edges and properties that make up the graph; uses an XML format that allows interoperability between programs.

Cách mở .GXL file

Để mở file .GXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXL do người dùng đóng góp.

  • Graphviz
  • jGraph
  • jGraph
  • Desktop Garp
  • QMSys GUM Professional

Chuyển đổi file .GXL

File .GXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *