GXM File

? Cách mở file .GXM? Những phần mềm mở file .GXM và sửa file lỗi. Convert Text GXM file sang định dạng khác.

.GXM File Extension

   
File name GXM File
File Type General CADD Pro Macro File
Nhà phát triển General CADD Products
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GXM là file gì?

GXM là CAD Files - General CADD Pro Macro File, dưới định dạng Text được phát triển bởi General CADD Products.

tập tin vĩ mô được sử dụng bởi chung CADD Pro, một ứng dụng bản vẽ CAD cho Windows; tiết kiệm một macro có chứa một loạt các hướng dẫn được tự động trong phần mềm; hữu ích để thực hiện các hoạt động lặp đi lặp lại và viết nhỏ, các chương trình tùy chỉnh.

What is a GXM file?

Macro file used by General CADD Pro, a CAD drawing application for Windows; saves a macro that contains a series of instructions that are automated in the software; useful for executing repetitive operations and writing small, custom programs.

Cách mở .GXM file

Để mở file .GXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GXM do người dùng đóng góp.

  • General CADD Pro

Chuyển đổi file .GXM

File .GXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *