GZ2 File

? Cách mở file .GZ2? Những phần mềm mở file .GZ2 và sửa file lỗi. Convert Binary GZ2 file sang định dạng khác.

.GZ2 File Extension

   
File name GZ2 File
File Type Misnamed BZ2 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GZ2 là file gì?

GZ2 là Compressed Files - Misnamed BZ2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin đó thực sự nên sử dụng phần mở rộng tập tin .bz2 nén; sử dụng trên hệ thống Unix-based và nhầm lẫn tên với phần mở rộng" .gz2" , rất có thể vì người sử dụng nghĩ rằng nó có liên quan đến định dạng .GZ; nên được đổi tên thành như một tập tin" .bz2" và mở ra với một tiện ích tương thích bzip2.

What is a GZ2 file?

Compressed file that actually should use the .BZ2 file extension; used on Unix-based systems and mistakenly named with the ".gz2" extension, likely because the user thought it was related to the .GZ format; should be renamed as a ".bz2" file and opened with a bzip2 compatible utility.

Cách mở .GZ2 file

Để mở file .GZ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GZ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GZ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GZ2 do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • 7-Zip
  • Apple Archive Utility
  • The Unarchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Archive Manager

Chuyển đổi file .GZ2

File .GZ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *