GZA File

? Cách mở file .GZA? Những phần mềm mở file .GZA và sửa file lỗi. Convert Binary GZA file sang định dạng khác.

.GZA File Extension

   
File name GZA File
File Type IZArc BGA Archive File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GZA là file gì?

GZA là Compressed Files - IZArc BGA Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ tập tin được tạo ra bởi IZArc, một ứng dụng dùng để nén file và giải nén; cửa hàng một hoặc nhiều tập tin được nén bằng cách sử dụng "GZA" phương pháp BGA nén, mà là một định dạng nén phổ biến; có thể được giải nén trong IZArc để khôi phục lại các tập tin gốc.

What is a GZA file?

Archive file created by IZArc, an application used for file compression and decompression; stores one or more files that are compressed using the "GZA" method of BGA compression, which is an uncommon compression format; can be decompressed in IZArc to restore the original files.

Cách mở .GZA file

Để mở file .GZA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GZA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GZA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GZA do người dùng đóng góp.

  • IZArc
  • IZArc
  • IZArc
  • LhaForge
  • Quick Zip
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .GZA

File .GZA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *