GZI File

? Cách mở file .GZI? Những phần mềm mở file .GZI và sửa file lỗi. Convert N/A GZI file sang định dạng khác.

.GZI File Extension

   
File name GZI File
File Type Unix Gzip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GZI là file gì?

GZI là Compressed Files - Unix Gzip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén bằng gzip (GNU zip) nén; được sử dụng bởi hệ thống Unix-based và thay thế "nén" cũ thuật toán; Mời nén tốt hơn và không sử dụng các thuật toán cấp bằng sáng chế.

What is a GZI file?

File archive compressed using gzip (GNU zip) compression; used by Unix-based systems and replaces the older "compress" algorithm; offers better compression and does not use patented algorithms.

Cách mở .GZI file

Để mở file .GZI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GZI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GZI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GZI do người dùng đóng góp.

  • gzip
  • ConeXware PowerArchiver
  • ConeXware PowerArchiver
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .GZI

File .GZI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *