GZIP File

? Cách mở file .GZIP? Những phần mềm mở file .GZIP và sửa file lỗi. Convert Binary GZIP file sang định dạng khác.

.GZIP File Extension

   
File name GZIP File
File Type Gnu Zipped File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (26 Bình chọn)

File .GZIP là file gì?

GZIP là Compressed Files - Gnu Zipped File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tài liệu nén được tạo ra sử dụng thuật toán nén của GNU gzip; gzip (GNU zip) là một máy nén mã nguồn mở bao gồm nhiều hệ thống Unix.

What is a GZIP file?

Compressed archive created using the Gnu gzip compression algorithm; gzip (GNU Zip) is an open source compressor included with many Unix systems.

Cách mở .GZIP file

Để mở file .GZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GZIP do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Corel WinZip 24
 • 7-Zip
 • Rar Zip Extractor Pro
 • Rar Zip Extractor Pro
 • Apple Archive Utility
 • Keka
 • Zip File Unarchiver
 • gzip

Chuyển đổi file .GZIP

File .GZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *