GZQUAR File

? Cách mở file .GZQUAR? Những phần mềm mở file .GZQUAR và sửa file lỗi. Convert N/A GZQUAR file sang định dạng khác.

.GZQUAR File Extension

   
File name GZQUAR File
File Type Bitdefender Antivirus Quarantine File
Nhà phát triển Bitdefender
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GZQUAR là file gì?

GZQUAR là Encoded Files - Bitdefender Antivirus Quarantine File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bitdefender.

tập tin Một GZQUAR là một tập tin đó đã được cách ly bởi Bitdefender Antivirus Free Edition, một chương trình bảo mật của Windows sử dụng để bảo vệ máy tính khỏi malware. Nó rất có thể chứa virus và được cách ly trong Bitdefender Antivirus Free Edition để chặn các tập tin độc hại từ được thực hiện và lây lan sang các dữ liệu khác trên máy tính.

What is a GZQUAR file?

A GZQUAR file is a file that has been quarantined by Bitdefender Antivirus Free Edition, a Windows security program used to protect a computer from malware. It most likely contains a virus and is quarantined in Bitdefender Antivirus Free Edition to block the malicious file from being executed and spreading to other data on the computer.

Cách mở .GZQUAR file

Để mở file .GZQUAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GZQUAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GZQUAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GZQUAR do người dùng đóng góp.

  • Bitdefender Antivirus Free Edition

Chuyển đổi file .GZQUAR

File .GZQUAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *