H2O File

? Cách mở file .H2O? Những phần mềm mở file .H2O và sửa file lỗi. Convert Binary H2O file sang định dạng khác.

.H2O File Extension

   
File name H2O File
File Type 1Battle Realms Game Data File
Nhà phát triển Liquid Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (45 Bình chọn)

File .H2O là file gì?

H2O là Game Files - 1Battle Realms Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Liquid Entertainment.

Nén trò chơi tập tin chứa dữ liệu được sử dụng bởi Battle Realms, một trò chơi chiến lược thời gian thực cũ được phát triển bởi Liquid Entertainment và phát hành bởi Ubisoft; có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trò chơi, bao gồm cả âm thanh, các mô hình, hình động, địa hình, kết cấu, và các dữ liệu khác.

What is a H2O file?

Compressed game data container file used by Battle Realms, an older real-time strategy game developed by Liquid Entertainment and released by Ubisoft; can store various types of game data, including sounds, models, animations, terrain, textures, and other data.

Cách mở .H2O file

Để mở file .H2O click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H2O bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H2O

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H2O do người dùng đóng góp.

  • H2OTool
  • Liquid Entertainment Battle Realms
  • Liquid Entertainment Battle Realms
  • Ghisler Total Commander

Chuyển đổi file .H2O

File .H2O có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *