H2P File

? Cách mở file .H2P? Những phần mềm mở file .H2P và sửa file lỗi. Convert Text H2P file sang định dạng khác.

.H2P File Extension

   
File name H2P File
File Type Zebra2 Preset
Nhà phát triển u-he
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H2P là file gì?

H2P là Settings Files - Zebra2 Preset, dưới định dạng Text được phát triển bởi u-he.

định dạng cài sẵn được sử dụng bởi Zebra2, một công nghệ phòng thu ảo (VST) tổng hợp plugin mà được thiết kế để được thêm vào để Daws như Steinberg Cubase hoặc Avid Pro Tools; cửa hàng cài đặt âm thanh, bao gồm cả tác giả cài sẵn và sử dụng, trong một định dạng văn bản có thể chỉnh sửa.

What is a H2P file?

Preset format used by Zebra2, a virtual studio technology (VST) synthesizer plugin that is designed to be added on to DAWs such as Steinberg Cubase or Avid Pro Tools; stores audio settings, including the preset author and usage, in a text-editable format.

Cách mở .H2P file

Để mở file .H2P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H2P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H2P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H2P do người dùng đóng góp.

  • u-he Zebra2

Chuyển đổi file .H2P

File .H2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *