H2P File

H2P là Settings Files - Zebra2 Preset, dưới định dạng Text được phát triển bởi u-he.

.H2P File Extension

   
File name H2P File
File Type Zebra2 Preset
Nhà phát triển u-he
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H2P là file gì?

H2P là Settings Files - Zebra2 Preset, dưới định dạng Text được phát triển bởi u-he.

định dạng cài sẵn được sử dụng bởi Zebra2, một công nghệ phòng thu ảo (VST) tổng hợp plugin mà được thiết kế để được thêm vào để Daws như Steinberg Cubase hoặc Avid Pro Tools; cửa hàng cài đặt âm thanh, bao gồm cả tác giả cài sẵn và sử dụng, trong một định dạng văn bản có thể chỉnh sửa.

What is a H2P file?

Preset format used by Zebra2, a virtual studio technology (VST) synthesizer plugin that is designed to be added on to DAWs such as Steinberg Cubase or Avid Pro Tools; stores audio settings, including the preset author and usage, in a text-editable format.

Phần mềm mở file .H2P

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H2P do filegi.com tổng hợp.

  • u-he Zebra2

Chuyển đổi file .H2P

           

File .H2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *