H2W File

? Cách mở file .H2W? Những phần mềm mở file .H2W và sửa file lỗi. Convert N/A H2W file sang định dạng khác.

.H2W File Extension

   
File name H2W File
File Type H2testw File
Nhà phát triển H2testw
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (11 Bình chọn)

File .H2W là file gì?

H2W là Data Files - H2testw File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H2testw.

tập tin một H2W là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi H2testw và F3 chương trình, đó là công cụ dùng để ổ đĩa USB quét và thẻ SD để kiểm tra hiệu suất của họ và xác nhận tính toàn vẹn của họ và năng lực thực tế. Các tập tin H2W chứa dữ liệu được tạo ra bởi H2testw hoặc F3 và được đặt trên ổ đĩa USB hoặc thẻ SD được đánh giá để kiểm tra chức năng đọc + ghi của ổ đĩa.

What is a H2W file?

An H2W file is a data file created by the H2testw and F3 programs, which are tools used to scan USB drives and SD cards to test their performance and validate their integrity and actual capacity. The H2W file contains data generated by H2testw or F3 and is placed on the USB drive or SD card being evaluated in order to test the drive's read + write functionality.

Cách mở .H2W file

Để mở file .H2W click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H2W bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H2W

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H2W do người dùng đóng góp.

  • F3
  • H2testw
  • H2testw

Chuyển đổi file .H2W

File .H2W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *