H3B File

? Cách mở file .H3B? Những phần mềm mở file .H3B và sửa file lỗi. Convert N/A H3B file sang định dạng khác.

.H3B File Extension

   
File name H3B File
File Type Line 6 POD HD300 Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .H3B là file gì?

H3B là Audio Files - Line 6 POD HD300 Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD300 Edit, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa đầu ra âm thanh hiệu ứng guitar của bạn; chứa cài đặt trước tùy chỉnh mà tùy chỉnh âm thanh của guitar của bạn; thay đổi các thiết lập theo các hạng mục như "GATE", "VOL" và "REVERB," khi nạp; nắm giữ lên đến 128 cài đặt trước, mà là lựa chọn thay thế cho lưu trữ cài đặt trước cá nhân trong file .H3E.

What is a H3B file?

Bundle created by Line 6 POD HD300 Edit, a program that enables you to edit the sound output of your guitar effects; contains custom presets that customize the sound of your guitar; changes the settings under categories such as "GATE," "VOL," and "REVERB," when loaded; holds up to 128 presets, which is the alternative option to storing individual presets in the .H3E file.

Cách mở .H3B file

Để mở file .H3B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H3B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H3B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H3B do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD400 Edit
  • Line 6 POD HD300 Edit
  • Line 6 POD HD300 Edit

Chuyển đổi file .H3B

File .H3B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *