H4 File

? Cách mở file .H4? Những phần mềm mở file .H4 và sửa file lỗi. Convert N/A H4 file sang định dạng khác.

.H4 File Extension

   
File name H4 File
File Type Hierarchical Data Format File
Nhà phát triển The HDF Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .H4 là file gì?

H4 là Data Files - Hierarchical Data Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The HDF Group.

tập tin một H4 là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng phân cấp dữ liệu (HDF). Nó thường chứa các mảng dữ liệu đa chiều, bảng biểu, hoặc hình ảnh raster. file H4 thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu khoa học và được sử dụng trong khoa học môi trường, tán xạ neutron, kiểm tra không phá hủy, và các ứng dụng hàng không vũ trụ.

What is a H4 file?

An H4 file is a data file saved in the Hierarchical Data Format (HDF). It typically contains arrays of multidimensional data, tables, or raster images. H4 files are commonly used to store scientific data and are used in environmental science, neutron scattering, non-destructive testing, and aerospace applications.

Cách mở .H4 file

Để mở file .H4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H4 do người dùng đóng góp.

  • Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox
  • The HDF Group HDFView
  • The HDF Group HDFView
  • GDAL
  • WaveMetrics IGOR Pro

Chuyển đổi file .H4

File .H4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *