H4B File

? Cách mở file .H4B? Những phần mềm mở file .H4B và sửa file lỗi. Convert N/A H4B file sang định dạng khác.

.H4B File Extension

   
File name H4B File
File Type Line 6 POD HD400 Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .H4B là file gì?

H4B là Audio Files - Line 6 POD HD400 Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD400 Edit, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ; chứa lên đến 128 cài đặt trước tùy chỉnh mà tùy chỉnh âm thanh của guitar của bạn; thay đổi các thiết lập theo các hạng mục như "AMP", "FX", và "REVERB," khi nạp.

What is a H4B file?

Bundle created by Line 6 POD HD400 Edit, a program that enables you to edit instrument effects; contains up to 128 custom presets that customize the sound of your guitar; changes the settings under categories such as "AMP," "FX," and "REVERB," when loaded.

Cách mở .H4B file

Để mở file .H4B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H4B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H4B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H4B do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD400 Edit

Chuyển đổi file .H4B

File .H4B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *