H4E File

H4E là Audio Files - Line 6 POD HD400 Edit Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

.H4E File Extension

   
File name H4E File
File Type Line 6 POD HD400 Edit Preset File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H4E là file gì?

H4E là Audio Files - Line 6 POD HD400 Edit Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Preset tập tin được tạo ra bởi dòng 6 POD HD400 Chỉnh sửa, biên tập hiệu ứng cụ; chứa các thiết lập người dùng định nghĩa tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn; cài đặt khác nhau bao gồm ổ đĩa, bass, treble, tốc độ và khối lượng kênh; thiết lập được phân loại theo "FX", "AMP", "REVERB," và "GATE."

What is a H4E file?

Preset file created by Line 6 POD HD400 Edit, an instrument effects editor; contains user-defined settings that customize the sound of your instrument; different settings include drive, bass, treble, speed, and channel volume; settings are categorized under "FX," "AMP," "REVERB," and "GATE."

Phần mềm mở file .H4E

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H4E do filegi.com tổng hợp.

  • Line 6 POD HD400 Edit

Chuyển đổi file .H4E

           

File .H4E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *