H4R File

? Cách mở file .H4R? Những phần mềm mở file .H4R và sửa file lỗi. Convert N/A H4R file sang định dạng khác.

.H4R File Extension

   
File name H4R File
File Type Heroes of Might and Magic IV Data File
Nhà phát triển New World Computing
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .H4R là file gì?

H4R là Game Files - Heroes of Might and Magic IV Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi New World Computing.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Heroes of Might and Magic 4 (HOMM4), một trò chơi chiến thuật theo lượt; chứa dữ liệu như bản đồ, âm nhạc trò chơi, và cập nhật phần mềm.

What is a H4R file?

Game data file used by Heroes of Might and Magic 4 (HOMM4), a turn-based strategy game; contains data such as maps, game music, and software updates.

Cách mở .H4R file

Để mở file .H4R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H4R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H4R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H4R do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .H4R

File .H4R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *