H5 File

H5 là Data Files - Hierarchical Data Format 5 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The HDF Group.

.H5 File Extension

   
File name H5 File
File Type Hierarchical Data Format 5 File
Nhà phát triển The HDF Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .H5 là file gì?

H5 là Data Files - Hierarchical Data Format 5 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The HDF Group.

tập tin một H5 là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng phân cấp dữ liệu (HDF). Nó chứa các mảng đa chiều của dữ liệu khoa học. file H5 thường được sử dụng trong hàng không vũ trụ, vật lý, kỹ thuật, tài chính, nghiên cứu học thuật, gen, thiên văn học, dụng cụ điện tử, và các lĩnh vực y tế.

What is a H5 file?

An H5 file is a data file saved in the Hierarchical Data Format (HDF). It contains multidimensional arrays of scientific data. H5 files are commonly used in aerospace, physics, engineering, finance, academic research, genomics, astronomy, electronics instruments, and medical fields.

Phần mềm mở file .H5

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5 do filegi.com tổng hợp.

  • GDAL
  • WaveMetrics IGOR Pro
  • WaveMetrics IGOR Pro
  • pandas
  • Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox
  • The HDF Group HDFView
  • The HDF Group HDFView

Chuyển đổi file .H5

           

File .H5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *