H5 File

? Cách mở file .H5? Những phần mềm mở file .H5 và sửa file lỗi. Convert N/A H5 file sang định dạng khác.

.H5 File Extension

   
File name H5 File
File Type Hierarchical Data Format 5 File
Nhà phát triển The HDF Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .H5 là file gì?

H5 là Data Files - Hierarchical Data Format 5 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The HDF Group.

tập tin một H5 là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng phân cấp dữ liệu (HDF). Nó chứa các mảng đa chiều của dữ liệu khoa học. file H5 thường được sử dụng trong hàng không vũ trụ, vật lý, kỹ thuật, tài chính, nghiên cứu học thuật, gen, thiên văn học, dụng cụ điện tử, và các lĩnh vực y tế.

What is a H5 file?

An H5 file is a data file saved in the Hierarchical Data Format (HDF). It contains multidimensional arrays of scientific data. H5 files are commonly used in aerospace, physics, engineering, finance, academic research, genomics, astronomy, electronics instruments, and medical fields.

Cách mở .H5 file

Để mở file .H5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5 do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • WaveMetrics IGOR Pro
  • WaveMetrics IGOR Pro
  • pandas
  • Basic ENVISAT Atmospheric Toolbox
  • The HDF Group HDFView
  • The HDF Group HDFView

Chuyển đổi file .H5

File .H5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *