H5B File

H5B là Audio Files - Line 6 POD HD500 Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

.H5B File Extension

   
File name H5B File
File Type Line 6 POD HD500 Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .H5B là file gì?

H5B là Audio Files - Line 6 POD HD500 Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD500 Edit, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ; tương tự như các tập tin .H5E nhưng chứa lên đến 8 setlists với cài đặt trước; một lần nạp, sẽ thay đổi các thiết lập cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển", mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn.

What is a H5B file?

Bundle created by Line 6 POD HD500 Edit, a program that enables you to edit instrument effects; similar to the .H5E file but contains up to 8 setlists with presets; once loaded, will change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which customize the sound of your instrument.

Phần mềm mở file .H5B

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5B do filegi.com tổng hợp.

  • Line 6 POD HD500X Edit
  • SuperHeat
  • SuperHeat

Chuyển đổi file .H5B

           

File .H5B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *