H5B File

? Cách mở file .H5B? Những phần mềm mở file .H5B và sửa file lỗi. Convert N/A H5B file sang định dạng khác.

.H5B File Extension

   
File name H5B File
File Type Line 6 POD HD500 Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .H5B là file gì?

H5B là Audio Files - Line 6 POD HD500 Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD500 Edit, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ; tương tự như các tập tin .H5E nhưng chứa lên đến 8 setlists với cài đặt trước; một lần nạp, sẽ thay đổi các thiết lập cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển", mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn.

What is a H5B file?

Bundle created by Line 6 POD HD500 Edit, a program that enables you to edit instrument effects; similar to the .H5E file but contains up to 8 setlists with presets; once loaded, will change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which customize the sound of your instrument.

Cách mở .H5B file

Để mở file .H5B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H5B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H5B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5B do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit
  • SuperHeat
  • SuperHeat

Chuyển đổi file .H5B

File .H5B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *