H5E File

? Cách mở file .H5E? Những phần mềm mở file .H5E và sửa file lỗi. Convert N/A H5E file sang định dạng khác.

.H5E File Extension

   
File name H5E File
File Type Line 6 POD HD500 Edit Preset File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .H5E là file gì?

H5E là Audio Files - Line 6 POD HD500 Edit Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Preset tập tin được tạo ra bởi dòng 6 POD HD500 Edit, một hiệu ứng cụ chỉnh sửa chương trình; chứa các tùy chọn cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển" mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn; cài đặt khác nhau bao gồm ổ đĩa, bass, treble, âm lượng kênh, thông số, giai điệu, nhịp độ đồng bộ, và tốc độ.

What is a H5E file?

Preset file created by Line 6 POD HD500 Edit, an instrument effects editing program; contains settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers" that customize the sound of your instrument; different settings include drive, bass, treble, channel volume, parameters, tone, tempo sync, and speed.

Cách mở .H5E file

Để mở file .H5E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H5E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H5E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5E do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .H5E

File .H5E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *