H5M File

? Cách mở file .H5M? Những phần mềm mở file .H5M và sửa file lỗi. Convert Zip H5M file sang định dạng khác.

.H5M File Extension

   
File name H5M File
File Type Heroes of Might and Magic V Map
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .H5M là file gì?

H5M là Game Files - Heroes of Might and Magic V Map, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ubisoft.

Hồ H5M là một bản đồ được sử dụng bởi Heroes of Might and Magic V, phần thứ năm của loạt game chiến thuật theo lượt. Nó chứa các file bản đồ trò chơi nén với nhau như một kho lưu trữ với khả năng nén Zip. file H5M được nén file ZIP nhưng đổi tên với phần mở rộng ".h5m" cho các mục đích của tổ chức.

What is a H5M file?

An H5M file is a map used by Heroes of Might and Magic V, the fifth installment of the turn-based strategy game series. It contains game map files compressed together as an archive with Zip compression. H5M files are compressed .ZIP files but renamed with the ".h5m" extension for organizational purposes.

Cách mở .H5M file

Để mở file .H5M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H5M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H5M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5M do người dùng đóng góp.

  • Ubisoft Heroes of Might and Magic V
  • Heroes of Might and Magic V Map Editor
  • Heroes of Might and Magic V Map Editor
  • Heroes of Might and Magic V Edytor map
  • Edytor Map
  • Heroes of Might and Magic V Editor mappe
  • Heroes of Might and Magic V Editor mappe

Chuyển đổi file .H5M

File .H5M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *