H5S File

? Cách mở file .H5S? Những phần mềm mở file .H5S và sửa file lỗi. Convert N/A H5S file sang định dạng khác.

.H5S File Extension

   
File name H5S File
File Type Line 6 POD HD500 Edit Setlist File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .H5S là file gì?

H5S là Audio Files - Line 6 POD HD500 Edit Setlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Set danh sách được tạo ra bởi dòng 6 POD HD500 Edit, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ (DAW); chứa lên tới 64 cài đặt trước đó, khi nạp, thay thế hiện đang được nạp Set danh sách bên trong ứng dụng; cài đặt trước chứa trong việc thay đổi danh sách tập tin thiết lập các cài đặt cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển", mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn.

What is a H5S file?

Set list created by Line 6 POD HD500 Edit, a program that enables you to edit instrument effects (DAW); contains up to 64 presets that, when loaded, replace the currently loaded Set list within the application; presets contained within the set list file change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which customize the sound of your instrument.

Cách mở .H5S file

Để mở file .H5S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H5S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H5S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5S do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .H5S

File .H5S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *