H5U File

H5U là Game Files - Heroes of Might and Magic V Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ubisoft.

.H5U File Extension

   
File name H5U File
File Type Heroes of Might and Magic V Mod File
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .H5U là file gì?

H5U là Game Files - Heroes of Might and Magic V Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Ubisoft.

tập tin một H5U là một file mod sử dụng bởi Heroes of Might and Magic V, phần thứ năm của Heroes of Might and Magic loạt game chiến thuật theo lượt. Nó chứa các file sửa đổi nội dung trò chơi mà gameplay alter, chẳng hạn như số liệu thống kê sinh vật, khả năng, kết cấu, hình ảnh động, và phép thuật. file H5U được nén ZIP file nhưng đổi tên với phần mở rộng ".h5u" cho các mục đích của tổ chức.

What is a H5U file?

An H5U file is a mod file used by Heroes of Might and Magic V, the fifth installment of the Heroes of Might and Magic turn-based strategy game series. It contains game content modification files that alter gameplay, such as creature stats, abilities, textures, animations, and spells. H5U files are compressed .ZIP files but renamed with the ".h5u" extension for organizational purposes.

Phần mềm mở file .H5U

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H5U do filegi.com tổng hợp.

  • Ubisoft Heroes of Might and Magic V

Chuyển đổi file .H5U

           

File .H5U có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *