H6X File

H6X là Data Files - Soft6502 Trainer/Simulator Hex File, dưới định dạng Text được phát triển bởi CRBond.

.H6X File Extension

   
File name H6X File
File Type Soft6502 Trainer/Simulator Hex File
Nhà phát triển CRBond
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .H6X là file gì?

H6X là Data Files - Soft6502 Trainer/Simulator Hex File, dưới định dạng Text được phát triển bởi CRBond.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Soft6502 Trainer / Simulator, một chương trình mô phỏng hành vi của một bảng duy nhất 650 máy tính; chứa 6.502 mã và dữ liệu có thể được lưu lại và nạp tại một thời điểm sau đó.

What is a H6X file?

Data file used by Soft6502 Trainer/Simulator, a program that simulates the behavior of a single board 650 computer; contains 6502 code and data that can be saved and loaded at a later time.

Phần mềm mở file .H6X

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H6X do filegi.com tổng hợp.

  • CRBond Soft6502 Trainer/Simulator

Chuyển đổi file .H6X

           

File .H6X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *