H6X File

? Cách mở file .H6X? Những phần mềm mở file .H6X và sửa file lỗi. Convert Text H6X file sang định dạng khác.

.H6X File Extension

   
File name H6X File
File Type Soft6502 Trainer/Simulator Hex File
Nhà phát triển CRBond
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .H6X là file gì?

H6X là Data Files - Soft6502 Trainer/Simulator Hex File, dưới định dạng Text được phát triển bởi CRBond.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Soft6502 Trainer / Simulator, một chương trình mô phỏng hành vi của một bảng duy nhất 650 máy tính; chứa 6.502 mã và dữ liệu có thể được lưu lại và nạp tại một thời điểm sau đó.

What is a H6X file?

Data file used by Soft6502 Trainer/Simulator, a program that simulates the behavior of a single board 650 computer; contains 6502 code and data that can be saved and loaded at a later time.

Cách mở .H6X file

Để mở file .H6X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .H6X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .H6X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .H6X do người dùng đóng góp.

  • CRBond Soft6502 Trainer/Simulator

Chuyển đổi file .H6X

File .H6X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *