HAAS File

? Cách mở file .HAAS? Những phần mềm mở file .HAAS và sửa file lỗi. Convert Text HAAS file sang định dạng khác.

.HAAS File Extension

   
File name HAAS File
File Type Everfine LED Lamp Test Results File
Nhà phát triển Everfine
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HAAS là file gì?

HAAS là Data Files - Everfine LED Lamp Test Results File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Everfine.

tập tin Một Haas là một tập tin văn bản được mã hóa được tạo ra bởi spectroradiometers loạt Everfine Haas, được sử dụng để đo sự phân bố sức mạnh của một nguồn ánh sáng. Nó chứa kết quả LED đèn kiểm tra, chẳng hạn như loại đèn, chiếu sáng quang phổ, và x, tọa độ y của bán kính ánh sáng.

What is a HAAS file?

A HAAS file is an encoded text file created by Everfine HAAS series spectroradiometers, which are used to measure the power distribution of a light source. It contains LED lamp test results, such as the lamp type, lighting spectrum, and the x,y coordinates of the lighting radius.

Cách mở .HAAS file

Để mở file .HAAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAAS do người dùng đóng góp.

  • Everfine HAAS Suite

Chuyển đổi file .HAAS

File .HAAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *