HAL File

HAL là Developer Files - 1HansaWorld Application Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi HansaWorld.

.HAL File Extension

   
File name HAL File
File Type 1HansaWorld Application Language File
Nhà phát triển HansaWorld
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .HAL là file gì?

HAL là Developer Files - 1HansaWorld Application Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi HansaWorld.

Tập tin được sử dụng bởi HansaWorld ERP hệ thống doanh nghiệp, một Enterprise Resource Planning (ERP) ứng dụng; chứa mã chương trình viết bằng các ngôn ngữ ứng dụng HansaWorld (HAL); dùng để tạo ra các thành phần tùy chỉnh, chẳng hạn như các báo cáo kinh doanh và các hình thức sở dữ liệu.

What is a HAL file?

File used by HansaWorld ERP system Enterprise, an Enterprise Resource Planning (ERP) application; contains program code written in the HansaWorld Application Language (HAL); used to create customized components, such as business reports and database forms.

Phần mềm mở file .HAL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAL do filegi.com tổng hợp.

  • HansaWorld ERP system Enterprise
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • HotDocs
  • Hyperion AutoPilot

Chuyển đổi file .HAL

           

File .HAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *