HAM File

HAM là Game Files - 1Descent 2 Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.HAM File Extension

   
File name HAM File
File Type 1Descent 2 Resource File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .HAM là file gì?

HAM là Game Files - 1Descent 2 Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các thuộc tính của các đối tượng sử dụng trong trò chơi hành động Descent 2 3D

What is a HAM file?

Contains properties of objects used in the Descent 2 3D action game

Phần mềm mở file .HAM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAM do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Graphic Workshop
  • Graphic Workshop

Chuyển đổi file .HAM

           

File .HAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *