HAM File

? Cách mở file .HAM? Những phần mềm mở file .HAM và sửa file lỗi. Convert N/A HAM file sang định dạng khác.

.HAM File Extension

   
File name HAM File
File Type 1Descent 2 Resource File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .HAM là file gì?

HAM là Game Files - 1Descent 2 Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các thuộc tính của các đối tượng sử dụng trong trò chơi hành động Descent 2 3D

What is a HAM file?

Contains properties of objects used in the Descent 2 3D action game

Cách mở .HAM file

Để mở file .HAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Graphic Workshop
  • Graphic Workshop

Chuyển đổi file .HAM

File .HAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *