HAMBU File

HAMBU là Game Files - RGTW Game Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Aidan's Funhouse.

.HAMBU File Extension

   
File name HAMBU File
File Type RGTW Game Map File
Nhà phát triển Aidan's Funhouse
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (9 Bình chọn)

File .HAMBU là file gì?

HAMBU là Game Files - RGTW Game Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Aidan's Funhouse.

tập tin Một HAMBU chứa một bản đồ trò chơi cho RGTW (Ronald Goes To Work), một trò chơi 2D tương tự như Diner Dash. Nó lưu trữ thông tin về bản đồ, trong đó bao gồm kích thước của bản đồ, vị trí bắt đầu của Ronald, và một mảng 2D của gạch tạo nên sự xuất hiện của bản đồ.

What is a HAMBU file?

A HAMBU file contains a game map for RGTW (Ronald Goes To Work), a 2D game similar to Diner Dash. It stores information about the map, which includes the size of the map, the starting position of Ronald, and a 2D array of tiles that make up the appearance of the map.

Phần mềm mở file .HAMBU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAMBU do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .HAMBU

           

File .HAMBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *