HAML File

? Cách mở file .HAML? Những phần mềm mở file .HAML và sửa file lỗi. Convert Text HAML file sang định dạng khác.

.HAML File Extension

   
File name HAML File
File Type Haml Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .HAML là file gì?

HAML là Developer Files - Haml Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng Haml, (HTML trừu tượng ngôn ngữ đánh dấu); cửa hàng một mẫu viết bằng Haml ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra HTML của một tài liệu web; có thể được sử dụng để thay thế của Ruby mẫu kịch bản (file .ERB) với cú pháp viết tắt của nó.

What is a HAML file?

Source code file written in Haml, (HTML abstraction markup language); stores a template written in Haml language that is used to generate the HTML of a web document; can be used to replace Ruby template scripts (.ERB files) with its abbreviated syntax.

Cách mở .HAML file

Để mở file .HAML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAML do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Apple TextEdit
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .HAML

File .HAML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *