HAR File

? Cách mở file .HAR? Những phần mềm mở file .HAR và sửa file lỗi. Convert Text HAR file sang định dạng khác.

.HAR File Extension

   
File name HAR File
File Type HTTP Archive FIle
Nhà phát triển World Wide Web Consortium
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .HAR là file gì?

HAR là Web Files - HTTP Archive FIle, dưới định dạng Text được phát triển bởi World Wide Web Consortium.

tập tin Một HAR là một kho lưu trữ được lưu trong định dạng HTTP Lưu Trữ (HAR), mà là một định dạng định dạng JSON sử dụng để lưu dữ liệu hiệu suất HTTP thu thập được. Nó chứa thông tin về các trang web trình duyệt web đã tải, bao gồm các trang web được theo dõi, thời gian đáp ứng, và phiên bản trình duyệt web. HAR cũng tập tin lưu trữ siêu dữ liệu, chẳng hạn như các phiên bản định dạng HAR và tác giả của các tập tin.

What is a HAR file?

A HAR file is an archive saved in the HTTP Archive (HAR) format, which is a JSON-formatted format used to save collected HTTP performance data. It contains information about webpages a web browser has loaded, which includes the tracked webpages, response times, and web browser version. HAR files also store metadata, such as the HAR format version and the creator of the file.

Cách mở .HAR file

Để mở file .HAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAR do người dùng đóng góp.

  • HAR Viewer
  • HTTP Toolkit
  • HTTP Toolkit
  • Microsoft Visual Studio Code
  • text editor

Chuyển đổi file .HAR

File .HAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *