HAS File

? Cách mở file .HAS? Những phần mềm mở file .HAS và sửa file lỗi. Convert N/A HAS file sang định dạng khác.

.HAS File Extension

   
File name HAS File
File Type Haskell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HAS là file gì?

HAS là Developer Files - Haskell Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mã nguồn của một chương trình viết bằng Haskell, một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn chức năng, có nghĩa là các mã được dựa trên chức năng; sử dụng ngữ nghĩa không chặt chẽ, cho phép chức năng và cấu trúc dữ liệu được định nghĩa bởi người sử dụng.

What is a HAS file?

Source code of a program written in Haskell, a purely functional programming language, which means the code is based on functions; uses non-strict semantics, which allows functions and data structures to be defined by the user.

Cách mở .HAS file

Để mở file .HAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAS do người dùng đóng góp.

  • Hugs
  • WinHugs
  • WinHugs
  • text editor

Chuyển đổi file .HAS

File .HAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *