HAT File

? Cách mở file .HAT? Những phần mềm mở file .HAT và sửa file lỗi. Convert N/A HAT file sang định dạng khác.

.HAT File Extension

   
File name HAT File
File Type 1Duck Game Hat File
Nhà phát triển Landon Podbielski
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (12 Bình chọn)

File .HAT là file gì?

HAT là Game Files - 1Duck Game Hat File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Landon Podbielski.

Một tập tin HAT là một file mũ tùy chỉnh sử dụng bởi game Duck, một nhiều 2D chiến vịt trò chơi. Nó chứa một chiếc mũ, mà là một hình ảnh 64x32 .PNG. file HAT được sử dụng để chia sẻ và thêm mũ để vịt xuất hiện trong trò chơi.

What is a HAT file?

A HAT file is a custom hat file used by Duck Game, a multiplayer 2D duck battle game. It contains a hat, which is a 64x32 .PNG image. HAT files are used for sharing and adding hats to ducks that appear in the game.

Cách mở .HAT file

Để mở file .HAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAT do người dùng đóng góp.

  • Duck Game

Chuyển đổi file .HAT

File .HAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *