HBB File

? Cách mở file .HBB? Những phần mềm mở file .HBB và sửa file lỗi. Convert N/A HBB file sang định dạng khác.

.HBB File Extension

   
File name HBB File
File Type Line 6 POD HD Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .HBB là file gì?

HBB là Audio Files - Line 6 POD HD Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD Chỉnh sửa, một ứng dụng cho phép bạn chỉnh sửa đầu ra guitar của bạn; tương tự như các tập tin .HBS nhưng chứa lên đến 8 thiết lập danh sách với mỗi danh sách bộ chứa lên tới 64 cài đặt trước; một lần nạp, sẽ thay đổi các thiết lập cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển", mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn.

What is a HBB file?

Bundle created by Line 6 POD HD Edit, an application that enables you to edit your guitar output; similar to the .HBS file but contains up to 8 set lists with each set list containing up to 64 presets; once loaded, will change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which customize the sound of your instrument.

Cách mở .HBB file

Để mở file .HBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBB do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .HBB

File .HBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *