HBC File

? Cách mở file .HBC? Những phần mềm mở file .HBC và sửa file lỗi. Convert Binary HBC file sang định dạng khác.

.HBC File Extension

   
File name HBC File
File Type HyperBac Compressed Archive
Nhà phát triển Xceleon Technologies
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .HBC là file gì?

HBC là Compressed Files - HyperBac Compressed Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xceleon Technologies.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra với các tiện ích nén HyperBac; sử dụng chủ yếu để nén các file cơ sở dữ liệu; hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ bao gồm Oracle, SQL Server, MySQL, SharePoint, IBM DB / 2, Sybase, và SAP BRBackup.

What is a HBC file?

Compressed file archive created with the HyperBac compression utility; used primarily for compressing database files; supported database systems include Oracle, SQL Server, MySQL, SharePoint, IBM DB/2, Sybase, and SAP BRBackup.

Cách mở .HBC file

Để mở file .HBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBC do người dùng đóng góp.

  • Red Gate SQL HyperBac
  • Kinoppy
  • Kinoppy
  • Kinoppy for PC
  • HyperBac Service

Chuyển đổi file .HBC

File .HBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *