HBC2 File

? Cách mở file .HBC2? Những phần mềm mở file .HBC2 và sửa file lỗi. Convert Binary HBC2 file sang định dạng khác.

.HBC2 File Extension

   
File name HBC2 File
File Type HyperBac Compressed File Archive
Nhà phát triển Xceleon Technologies
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HBC2 là file gì?

HBC2 là Compressed Files - HyperBac Compressed File Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xceleon Technologies.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra với các tiện ích nén HyperBac; tương tự như một tập tin .HBC tiêu chuẩn, nhưng điều chỉnh cho nén thấp hơn và thời gian giải nén nhanh hơn.

What is a HBC2 file?

Compressed file archive created with the HyperBac compression utility; similar to a standard .HBC file, but tuned for lower compression and faster decompression times.

Cách mở .HBC2 file

Để mở file .HBC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBC2 do người dùng đóng góp.

  • Red Gate SQL HyperBac

Chuyển đổi file .HBC2

File .HBC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *