HBE File

? Cách mở file .HBE? Những phần mềm mở file .HBE và sửa file lỗi. Convert Binary HBE file sang định dạng khác.

.HBE File Extension

   
File name HBE File
File Type 1HyperBac Compressed and Encrypted Archive
Nhà phát triển Xceleon Technologies
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .HBE là file gì?

HBE là Compressed Files - 1HyperBac Compressed and Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xceleon Technologies.

lưu trữ tập tin nén và mã hóa với các tiện ích HyperBac tập tin nén; sử dụng chủ yếu để nén các file cơ sở dữ liệu, bao gồm cả Oracle, MySQL, SQL Server, SharePoint, Sybase, IBM DB / 2, và các định dạng cơ sở dữ liệu SAP BRBackup; có thể cung cấp lên đến giảm 90% trong không gian lưu trữ cần thiết.

What is a HBE file?

File archive compressed and encrypted with the HyperBac file compression utility; used primarily for compressing database files, including Oracle, MySQL, SQL Server, SharePoint, Sybase, IBM DB/2, and SAP BRBackup database formats; can provide up to a 90% reduction in required storage space.

Cách mở .HBE file

Để mở file .HBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBE do người dùng đóng góp.

  • Red Gate SQL HyperBac
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • HyperBac Service

Chuyển đổi file .HBE

File .HBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *