HBK File

? Cách mở file .HBK? Những phần mềm mở file .HBK và sửa file lỗi. Convert Text HBK file sang định dạng khác.

.HBK File Extension

   
File name HBK File
File Type Mathcad Handbook File
Nhà phát triển Mathsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .HBK là file gì?

HBK là Text Files - Mathcad Handbook File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mathsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Mathcad, kỹ thuật tính toán phần mềm; xác định thứ tự cho các tập tin indivdual trong cuốn sách điện tử Mathcad như người đọc đi qua nó; hoạt động rất giống với cuốn sách bắt buộc đối với một cuốn sách vật lý; có thể được tạo ra sử dụng bất kỳ soạn thảo văn bản hoặc trình xử lý nhưng phải được lưu dưới dạng văn bản chỉ.

What is a HBK file?

File created by Mathcad, engineering calculating software; specifies the order for the indivdual files in the Mathcad electronic book as the reader goes through it; acts very similar to the book binding on a physical book; can be created using any text editor or word processor but must be saved as text-only.

Cách mở .HBK file

Để mở file .HBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBK do người dùng đóng góp.

  • PTC Mathcad Prime 5.0
  • Mathcad Professional
  • Mathcad Professional
  • Mathcad
  • Auto Backup
  • Mathcad PLUS
  • Mathcad PLUS

Chuyển đổi file .HBK

File .HBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *