HBS File

? Cách mở file .HBS? Những phần mềm mở file .HBS và sửa file lỗi. Convert Text HBS file sang định dạng khác.

.HBS File Extension

   
File name HBS File
File Type 1Handlebars Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (35 Bình chọn)

File .HBS là file gì?

HBS là Developer Files - 1Handlebars Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Mẫu tạo ra bởi tay lái, một hệ thống mẫu web; chứa một mẫu viết bằng HTML và nhúng với tay lái biểu thức; tương tự như các tập tin .HANDLEBARS.

What is a HBS file?

Template created by Handlebars, a web template system; contains a template written in HTML code and embedded with handlebars expressions; same as the .HANDLEBARS file.

Cách mở .HBS file

Để mở file .HBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HBS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Code CC
  • Handlebars
  • Handlebars
  • Microsoft Office
  • Brackets
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .HBS

File .HBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *