HCA File

? Cách mở file .HCA? Những phần mềm mở file .HCA và sửa file lỗi. Convert N/A HCA file sang định dạng khác.

.HCA File Extension

   
File name HCA File
File Type High Compression Audio File
Nhà phát triển CRI Middleware
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HCA là file gì?

HCA là Audio Files - High Compression Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CRI Middleware.

Một tập tin HCA chứa âm thanh nén trong High nén âm thanh độc quyền codec và lưu trong định dạng ADX2, đó là phiên bản thứ hai của định dạng ADX phát triển bởi CRI Middleware. Nó được sử dụng để lưu trữ âm thanh nén, điển hình là nhạc nền, cho các trò chơi video khác nhau, chẳng hạn như Phantasy Star Online file 2. HCA thường được đóng gói vào một .ACB hoặc .AWB tập tin gói âm thanh.

What is a HCA file?

An HCA file contains audio compressed in the High Compression Audio proprietary codec and saved in the ADX2 format, which is the second version of the ADX format developed by CRI Middleware. It is used to store compressed audio, typically background music, for various video games, such as Phantasy Star Online 2. HCA files are commonly bundled into an .ACB or .AWB audio package file.

Cách mở .HCA file

Để mở file .HCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCA do người dùng đóng góp.

  • Hancom Office Hancell
  • Hancom Office Hcell VP
  • Hancom Office Hcell VP
  • Cell
  • HAANSOFT HCELL
  • hotComm Lite Networking
  • hotComm Lite Networking

Chuyển đổi file .HCA

File .HCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *