HCC File

? Cách mở file .HCC? Những phần mềm mở file .HCC và sửa file lỗi. Convert N/A HCC file sang định dạng khác.

.HCC File Extension

   
File name HCC File
File Type HydroCAD Prefab Chamber Data File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HCC là file gì?

HCC là Data Files - HydroCAD Prefab Chamber Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi HydroCAD, một giải pháp thoát nước CAD mô hình hóa chương trình; chứa các thông số buồng lưu trữ nước mưa trong định dạng văn bản ASCII đồng bằng; lưu trữ với nhiều file HydroCAD khác mà bao gồm một dự án HydroCAD.

What is a HCC file?

Data file used by HydroCAD, a CAD water drainage solutions modeling program; contains stormwater storage chamber parameters in plain ASCII text format; stored with several other HydroCAD files that comprise a HydroCAD project.

Cách mở .HCC file

Để mở file .HCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCC do người dùng đóng góp.

  • hotComm Networking
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • HydroCAD Stormwater Modeling System
  • HighChem Mass Frontier
  • hotComm Lite Networking
  • hotComm Lite Networking

Chuyển đổi file .HCC

File .HCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *