HCD File

? Cách mở file .HCD? Những phần mềm mở file .HCD và sửa file lỗi. Convert Binary HCD file sang định dạng khác.

.HCD File Extension

   
File name HCD File
File Type Samsung Android Firmware File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .HCD là file gì?

HCD là System Files - Samsung Android Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

Hồ HCD là một tập tin firmware được sử dụng bởi một số dựa trên Android Samsung điện thoại di động như các thiết bị dòng S. Các tập tin chứa dữ liệu nhị phân được sử dụng bởi các thiết bị Android để khởi tạo một thành phần như một bộ chuyển đổi Bluetooth hoặc khả năng Wi-Fi. file HCD có thể được tìm thấy trong thư mục / vendor / firmware thư mục.

What is a HCD file?

An HCD file is a firmware file used by some Android-based Samsung mobile phones such as S series devices. The file contains binary data used by the Android device to initialize a component such as a Bluetooth adapter or WiFi capabilities. HCD files can be found in the /vendor/firmware directory.

Cách mở .HCD file

Để mở file .HCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCD do người dùng đóng góp.

  • hotComm Networking
  • Concept
  • Concept
  • HydroniCAD
  • hotComm Lite Networking

Chuyển đổi file .HCD

File .HCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *