HCDT File

? Cách mở file .HCDT? Những phần mềm mở file .HCDT và sửa file lỗi. Convert Binary HCDT file sang định dạng khác.

.HCDT File Extension

   
File name HCDT File
File Type Thinkfree Office NEO Cell Template
Nhà phát triển Hancom
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HCDT là file gì?

HCDT là Spreadsheet Files - Thinkfree Office NEO Cell Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hancom.

Hồ HCDT là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi di động, ứng dụng bảng tính kèm theo bộ ứng dụng ThinkFree Office NEO. Nó chứa định dạng của một hoặc nhiều bảng dữ liệu. file HCDT được sử dụng để tạo ra nhiều bảng tính với cùng định dạng.

What is a HCDT file?

An HCDT file is a workbook template created by Cell, a spreadsheet application included with the Thinkfree Office NEO suite. It contains formatting of one or more worksheets of data. HCDT files are used to create multiple spreadsheets with the same formatting.

Cách mở .HCDT file

Để mở file .HCDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCDT do người dùng đóng góp.

  • Hancom Thinkfree Office NEO Cell
  • Hancom Office Hcell VP
  • Hancom Office Hcell VP
  • Cell
  • DaView
  • HAANSOFT HCELL
  • HAANSOFT HCELL

Chuyển đổi file .HCDT

File .HCDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *