HCF File

? Cách mở file .HCF? Những phần mềm mở file .HCF và sửa file lỗi. Convert Binary HCF file sang định dạng khác.

.HCF File Extension

   
File name HCF File
File Type Compact Ham Library
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .HCF là file gì?

HCF là Developer Files - Compact Ham Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Zaplots.

Tập tin được sử dụng bởi HAM Runtime, một chương trình được sử dụng để chạy .HAM và .EHAM thực thi; có thể lưu trữ tất cả các file HAM và EHAM; cũng có thể chứa một checksum md5, thông tin phát triển, và thông tin chương trình khác.

What is a HCF file?

File used by the HAM Runtime, a program used for running .HAM and .EHAM executables; can store both HAM and EHAM files; may also contain an md5 checksum, developer information, and other program information.

Cách mở .HCF file

Để mở file .HCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • JH Illustrator Illustration System
  • JH Illustrator Illustration System
  • Hansel Illustration System
  • Universal Config Tool
  • HCFAFill & Print
  • HCFAFill & Print

Chuyển đổi file .HCF

File .HCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *