HCI File

? Cách mở file .HCI? Những phần mềm mở file .HCI và sửa file lỗi. Convert N/A HCI file sang định dạng khác.

.HCI File Extension

   
File name HCI File
File Type HydroCAD IDF Data File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HCI là file gì?

HCI là Data Files - HydroCAD IDF Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình giải pháp thoát nước mưa mô hình; chứa Cường-Thời gian-Tần số (IDF) dữ liệu cho cường độ mưa trong một thời gian nhất định; sử dụng kết hợp với một số tập tin dữ liệu khác mà bao gồm một dự án HydroCAD.

What is a HCI file?

Data file used by HydroCAD, a stormwater drainage solutions modeling program; contains Intensity-Duration-Frequency (IDF) data for the rainfall intensity over a specified period of time; used in conjunction with several other data files that comprise a HydroCAD project.

Cách mở .HCI file

Để mở file .HCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • HydroCAD Stormwater Modeling System
  • HydroCAD Stormwater Modeling System

Chuyển đổi file .HCI

File .HCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *