HCL File

? Cách mở file .HCL? Những phần mềm mở file .HCL và sửa file lỗi. Convert Zip HCL file sang định dạng khác.

.HCL File Extension

   
File name HCL File
File Type HotDocs Clause Archive
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HCL là file gì?

HCL là Data Files - HotDocs Clause Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi HotDocs.

Thư viện lưu trữ được tạo ra bởi HotDocs, một ứng dụng chuẩn bị dạng số thường được sử dụng cho bảo hiểm và hình thức pháp lý; tiết kiệm một tập hợp các "điều khoản", mà là mẫu văn bản có thể được chèn vào một hình thức; lưu trong một định dạng ZIP nén.

What is a HCL file?

Library archive created by HotDocs, a digital form preparation application often used for insurance and legal forms; saves a collection of "clauses," which are text templates that can be inserted into a form; saved in a compressed .ZIP format.

Cách mở .HCL file

Để mở file .HCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCL do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • HotDocs
  • HotDocs
  • sphcview

Chuyển đổi file .HCL

File .HCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *