HCR File

? Cách mở file .HCR? Những phần mềm mở file .HCR và sửa file lỗi. Convert N/A HCR file sang định dạng khác.

.HCR File Extension

   
File name HCR File
File Type 1Half-Fold Card File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .HCR là file gì?

HCR là Page Layout Files - 1Half-Fold Card File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Broderbund.

Tập tin được tạo ra bởi Broderbund PrintMaster và American Greetings chương trình Creatacard, cho phép người dùng tạo ra tùy chỉnh thiệp chúc mừng, các trang sổ lưu niệm, nhãn, băng rôn, áp phích; chứa bố trí và hình ảnh dữ liệu cho một thiết kế thẻ nửa lần.

What is a HCR file?

File created by Broderbund PrintMaster and American Greetings Creatacard programs, which allow users to create customized greeting cards, scrapbook pages, labels, banners, and posters; contains layout and image data for a half-fold card design.

Cách mở .HCR file

Để mở file .HCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCR do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster
  • PrintMaster Gold
  • Scrapbooks
  • PrintMaster Platinum
  • PrintMaster Platinum

Chuyển đổi file .HCR

File .HCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *