HCX File

? Cách mở file .HCX? Những phần mềm mở file .HCX và sửa file lỗi. Convert N/A HCX file sang định dạng khác.

.HCX File Extension

   
File name HCX File
File Type ChartXL Chart
Nhà phát triển Harvard Graphics
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HCX là file gì?

HCX là Data Files - ChartXL Chart, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Harvard Graphics.

2D hay 3D biểu đồ được tạo ra bởi ChartXL, một Graphics Harvard phân tích dữ liệu và ứng dụng trình bày; lưu trữ dữ liệu và hiển thị thông tin; có thể được sử dụng để lưu lô bề mặt, đồ thị dòng, biểu đồ cực, biểu đồ thanh XYZ, biểu đồ Gantt, và visualizations khác.

What is a HCX file?

2D or 3D chart generated by ChartXL, a Harvard Graphics data analysis and presentation application; stores data and display information; can be used for saving surface plots, line graphs, polar charts, XYZ bar graphs, Gantt charts, and other visualizations.

Cách mở .HCX file

Để mở file .HCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCX do người dùng đóng góp.

  • Harvard Graphics ChartXL
  • sphcview
  • sphcview

Chuyển đổi file .HCX

File .HCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *