HCXS File

? Cách mở file .HCXS? Những phần mềm mở file .HCXS và sửa file lỗi. Convert Text HCXS file sang định dạng khác.

.HCXS File Extension

   
File name HCXS File
File Type Canadian Product Incident Report Form
Nhà phát triển Government of Canada
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .HCXS là file gì?

HCXS là Data Files - Canadian Product Incident Report Form, dưới định dạng Text được phát triển bởi Government of Canada.

Hồ HCXS là một hình thức báo cáo sự việc sử dụng do Chính phủ Canada - Bộ Y Tế Canada, cho phép người tiêu dùng để báo cáo mỹ phẩm hoặc sản phẩm tiêu dùng cố. Nó chứa thông tin về báo cáo, chẳng hạn như các loại, người được báo cáo, thông tin liên lạc, ngày xảy ra sự việc, người đã bị ảnh hưởng, mô tả về sự việc, tên và nhà sản xuất của sản phẩm, và nơi mà các sản phẩm đã được mua.

What is a HCXS file?

An HCXS file is an incident report form used by the Government of Canada - Health Canada, which allows consumers to report cosmetic or consumer product incidents. It contains information about the report, such as the type, who is reporting, contact details, date of the incident, who was affected, description of the incident, name and manufacturer of the product, and where the product was purchased.

Cách mở .HCXS file

Để mở file .HCXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCXS do người dùng đóng góp.

  • Government of Canada Consumer Incident Report

Chuyển đổi file .HCXS

File .HCXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *