HD2 File

? Cách mở file .HD2? Những phần mềm mở file .HD2 và sửa file lỗi. Convert N/A HD2 file sang định dạng khác.

.HD2 File Extension

   
File name HD2 File
File Type Poser Hand Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HD2 là file gì?

HD2 là 3D Image Files - Poser Hand Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

tư thế tay tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Poser, một chương trình xây dựng mô hình ba chiều nhân vật; bao gồm cụ thể dữ liệu tư thế để tay nhân vật, chẳng hạn như vị trí ngón tay và chuyển động tay.

What is a HD2 file?

Hand pose data file used by Poser, a three-dimensional character modeling program; includes pose data specific to character hands, such as finger positions and hand motions.

Cách mở .HD2 file

Để mở file .HD2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HD2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HD2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HD2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .HD2

File .HD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *