HD3D File

? Cách mở file .HD3D? Những phần mềm mở file .HD3D và sửa file lỗi. Convert N/A HD3D file sang định dạng khác.

.HD3D File Extension

   
File name HD3D File
File Type Home Design 3D Project
Nhà phát triển Home Design 3D
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .HD3D là file gì?

HD3D là Settings Files - Home Design 3D Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Home Design 3D.

tập tin một HD3D là một dự án tạo ra bởi Home Thiết kế 3D, một ứng dụng sử dụng để thiết kế hoặc nhà remodel. Nó chứa thông tin dự án, trong đó bao gồm một kế hoạch sàn 2D hoặc 3D với các phòng, tường, cửa ra vào và cửa sổ. file HD3D cũng có thể bao gồm đồ nội thất, đồ trang trí, và các đối tượng cảnh quan.

What is a HD3D file?

An HD3D file is a project created by Home Design 3D, an application used to design or remodel homes. It contains project information, which includes a 2D or 3D floor plan with rooms, walls, doors, and windows. HD3D files may also include furnishings, decorations, and landscaping objects.

Cách mở .HD3D file

Để mở file .HD3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HD3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HD3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HD3D do người dùng đóng góp.

  • Home Design 3D

Chuyển đổi file .HD3D

File .HD3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *