HDA File

? Cách mở file .HDA? Những phần mềm mở file .HDA và sửa file lỗi. Convert N/A HDA file sang định dạng khác.

.HDA File Extension

   
File name HDA File
File Type HotDocs Auto-Assemble File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .HDA là file gì?

HDA là Data Files - HotDocs Auto-Assemble File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HotDocs.

Mẫu tạo ra với HotDocs, một chương trình tài liệu mẫu sáng tạo; có thể bao gồm các quy tắc và công thức có thể được sử dụng để tự động bao gồm hoặc các thông tin loại bỏ từ một tài liệu; xuất bản mẫu được sử dụng để tự động lắp ráp một tài liệu.

What is a HDA file?

Template created with HotDocs, a document template creation program; may include rules and formulas that can be used to automatically include or remove information from a document; publishes a template that is used to automatically assemble a document.

Cách mở .HDA file

Để mở file .HDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDA do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Cadcity
  • HUDRESPA Settlement Statement
  • HUDRESPA Settlement Statement

Chuyển đổi file .HDA

File .HDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *